Vacature

Manager Informatievoorziening

CZ


Voor onze opdrachtgever CZ groep (CZ) zijn we op zoek naar een stevige Manager Informatievoorziening (IV) met aantoonbare ervaring op de vakgebieden Portfolio- en Projectmanagement, Informatiemanagement en Architectuur. De manager stuurt de afdeling Informatievoorziening aan die enerzijds verantwoordelijk is voor het vertalen van het strategische beleid naar een gedragen IT-project portfolio en architectuur voor alle domeinen binnen CZ en anderzijds de uitvoering van projecten.
 
OVER CZ
Werken bij CZ is werk met betekenis: CZ doet alles voor zorg die verder gaat. Voor haar klanten, de zorgsector en voor de maatschappij als geheel. Dit vraagt om collega’s die met plezier bijdragen en die samen met de toekomstige CZ-collega’s de zorg willen innoveren.
Wie bij CZ werkt, werkt aan zorg die verder gaat. Betrokken en daadkrachtig wordt gewerkt aan kansen voor vernieuwing en verbetering van de zorg. Zo wordt de zorg betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit gehouden. Met diezelfde mentaliteit worden verzekerden geholpen naar de beste begeleiding en de best passende zorg.
 
CZ maakt het verschil voor haar 3,7 miljoen verzekerden door vernieuwingen in de zorg te stimuleren, daadkrachtig op te treden bij het realiseren van verbetering in de zorg en bij het begeleiden van haar verzekerden. In alles wat CZ doet, wil het betekenisvol zijn, voor haar verzekerden en voor de Nederlandse samenleving. Haar bestaansrecht is de uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden en verbeteringen te realiseren die echt het verschil maken voor haar verzekerden.
Naast de uitvoering van haar kerntaak en maatschappelijke opdracht, is CZ ook op andere manieren bij de samenleving betrokken. CZ heeft diverse partnerships die inhoudelijk goed bij haar maatschappelijke rol passen en die verbetering van de zorg in brede zin tot doel hebben. Voorbeelden hiervan zijn de “Tilburg Ten Miles”, dé wedstrijd en trimloop van Tilburg en het Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant.
 
Om haar kerntaak en maatschappelijke opdracht blijvend te realiseren heeft CZ “Strategie2025” opgesteld, een ambitieus strategisch plan waarin onder meer Digitale Transformatie en Data Science belangrijke pijlers zijn. Er dient veel te veranderen in producten en diensten, bedrijfsprocessen en het IT-landschap. Het Informatiemanagement team is verantwoordelijk voor een sterke architectuur (design) die wordt toegepast in alle stappen van het ontwikkelproces (realisatie).
 
CZ is een Onderlinge Waarborgmaatschappij. Dit houdt in dat CZ volledig in het belang van haar leden (de verzekerden) werkt en geen winstdoelstelling heeft.
 
ORGANISATIE
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Digitale transformatie en Artificial Intelligence zijn voor CZ ‘hot’ en technologische ontwikkelingen als Chatbots en Block Chain worden op de voet gevolgd om toe te passen. IT wordt gezien als driver en is van strategisch belang om de diensten en services te ondersteunen en te verbeteren.
 
Het doel is dat CZ gaat beschikken over een goed gemanaged portfolioselectie en -managementproces gebaseerd op een portfolio vanuit de realiteit van de business en vanuit een toekomst vaste informatiestrategie en architectuur.
 
De afdeling Informatievoorziening ondersteunt en adviseert CZ hierin en is verantwoordelijk voor het vaststellen van de centrale strategische kaders voor de IV en ICT én het toezien op de naleving daarvan in de projectmatige uitvoering.
Deze afdeling bestaat uit zo’n 40 FTE verdeeld over de 3 teams Portfoliomanagement & Architectuur, Informatiemanagement en Projectmanagement.  
 
Naast de afdeling Informatievoorziening is er ook de divisie ICT. Deze bestaat uit de afdelingen Software en Services, waar zo’n 170 FTE zorgdragen voor de ontwikkeling van de benodigde Software, en Infrastructuur en Beheer, dat met ongeveer 70 FTE als primaire taak heeft het zorgdragen voor de continuïteit van de IT-dienstverlening.

CZ is in transitie naar een meer agile werkende organisatie waarbij al een verandering heeft plaatsgevonden van een traditionele inrichting naar een meer domein-gestuurde inrichting. Door kort cyclisch te werken met multidisciplinaire Bus-Dev-Ops teams kunnen innovaties sneller en effectiever worden gerealiseerd. Er zijn inmiddels 3 Businessteams (Bus-Dev-Ops) operationeel en het streven is om dit migreren naar 9 Businessteams. Prominente functionarissen in deze teams zijn de Senior Product Owner, de Businessdomein Architect en de Projectmanager.


Functieomschrijving:

Als Manager Informatievoorziening zorg jij er met je 3 teams voor dat CZ de juiste keuzes maakt om met inzet van digitalisering haar doelstellingen zo goed en zo snel mogelijk te realiseren. Jouw afdeling is daarbij verantwoordelijk voor het stellen van centrale kaders, het bepalen van de enterprise architectuur en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van CZ kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft.

De Manager Informatievoorziening is verantwoordelijk voor het hiërarchisch lijnmanagement van de 3 teams binnen de afdeling. Je stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van de medewerkers en rapporteert aan de Directeur Informatievoorziening & ICT.
 
Als manager van de afdeling Informatievoorziening vervul je zelf ook nadrukkelijk de rol van Portfoliomanager. De IV-plannen van CZ moeten kunnen worden afgewogen en worden getoetst aan de CZ strategie, architectuurrichtlijnen en portfoliovoorstellen, mogelijke alternatieven moeten worden uitgewerkt en business cases worden samengesteld. Vervolgens worden ze met een hoge mate van kwaliteit ingebracht in het rolling portfolio-overleg van directie en Raad van Bestuur zodat daar besluitvorming kan plaatsvinden. Dit doe je uiteraard in samenwerking met diverse inhoudelijk betrokkenen, zoals Businessmanagers, Senior Product Owners, Enterprise- en Domein Architecten, Businessanalisten en, Projectmanagers. Vervolgens bewaak je de ontwikkeling en voortgang van het portfolio, signaleer je nieuwe ontwikkelingen en afwijkingen, maak je daar de consequenties van zichtbaar en doe je voorstellen hoe hier mee om te gaan ter besluitvorming door directie/RvB. Binnen de afdeling Informatievoorziening werken architecten die onderzoeken wat de kansen van nieuwe ontwikkelingen zijn en welk effect ze kunnen hebben op CZ, rekening houdend met de mogelijkheden van nieuwe technologieën, maar ook aspecten zoals architectuurconcepten en - principes.
 
Vanuit het portfolio en de architectuurkaders wordt op tactisch niveau verder invulling gegeven aan informatiemanagement en de uitvoering van projecten.

Als Manager Informatievoorziening:

 • Stuur je de afdeling Informatievoorziening aan en ben je zelf direct-verantwoordelijk voor het team Porfoliomanagement en Architectuur.
 • Zorg je voor een toekomst vaste informatiestrategie en architectuur afgeleid van de CZ strategie en vertaal je dit naar een portfolio in samenwerking met de business;
 • Geef je sturing aan de verdere inrichting van de governance van project portfoliomanagement;
 • Doe je een gedegen voorbereiding van portfolio voorstellen en roadmaps met meerjarenplanning zodat de directie en Raad van Bestuur informatie van hoge kwaliteit krijgt ten behoeve van besluitvorming over portfolioselectie (‘informed decision making’);
 • Zorg je ervoor dat jouw organisatie de (enterprise) architectuur en standaarden ontwikkelt en onderhoudt vanuit de CZ afgesproken kaders;
 • Zorg je ervoor dat de afdeling Businessanalyse de business behoeften en aanvragen vertaalt naar concrete verbeterprojecten;
 • Regisseer je de totale aanvraag en prioritering van projecten & programma’s en zorg je samen met de afdelingsmanager ervoor dat voor elk project een goedgekeurd mandaat, projectvoorstel en project initiatiedocument (PID), inclusief een gedegen business case opgesteld wordt;
 • Ben je verantwoordelijk voor de relevante HR-taken binnen je afdeling, zoals ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • Ondersteun je de directie bij audits en reviews;
 • Maak je onderdeel van uit van het MT IV & ICT;

Download hier het uitgebreide functieprofiel van deze vacature (in PDF)>

Functie-eisen:

CZ zoekt een stevige Manager Informatievoorziening die beschikt over:
 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een academische opleiding op het gebied van Business en IT;
 • Minimaal 5-10 jaar ervaring in een vergelijkbare managementfunctie en het aansturen van professionals;
 • Persoonlijk gezag en charisma om op alle niveaus in de organisatie gevraagd en ongevraagd advies te kunnen geven over portfolio kwesties en digitaliseringsvraagstukken;
 • Het vermogen om besluitvorming op transparante wijze en onafhankelijk van formele hiërarchie voor te bereiden en helder te formuleren;
 • Kennis van en concrete ervaring met portfoliomanagement en architectuur;
 • Ervaring met de vertaling van de ondernemingsstrategie naar informatiestrategie;
 • Kennis van nieuwe technologieën en ontwikkelingen en de innovatieve mogelijkheden en toepassing ervan in de business;
 • Kennis van en ervaring het opstellen van heldere en begrijpelijke strategische/tactische rapportages over de realisatie/voortgang van informatiebeleid, opstellen van business cases;
 • Affiniteit met Agile werken;
 • Kennis van en ervaring met verandermanagement in complexe organisaties;
 • Een gezonde dosis ambitie. Je bent toe aan een volgende stap in je loopbaan waarbij kennis, ervaring maar ook leidinggevende skills de combinatie zijn.
 
Daarnaast beschikt je over de volgende competenties:
 • Analytisch vermogen en conceptueel denken. Je creëert inzicht en behoudt overzicht;
 • Organisatievermogen en daadkracht. Je bent transparant in wat je wilt bereiken en komt je afspraken na;
 • Inspirerend leiderschap, inhoudelijk gezag uitstralen en coachende vaardigheden. Je weet mensen in beweging te krijgen en beschikt over ervaring in het (inhoudelijk) coachen van medewerkers;
 • Je voelt je op je gemak als je het voortouw neemt en je gebruikt de juiste toon zodat zowel business als IT je adviezen en voorstellen makkelijk accepteren;
 • Je bent gewend om meerdere belangen te kunnen dienen en maakt daarbij gebruik van de nodige organisatiesensitiviteit, integriteit en inlevingsvermogen;
 • Je hebt een faciliterende, servicegerichte en verbindende stijl van sturen en communiceren die je situationeel toepast;
 • Je bent innovatief, creatief en je hebt lef om buiten bestaande kaders te denken;

Arbeidsvoorwaarden:

CZ bied je een uitdagende functie in een prachtig bedrijf met een fijne cultuur, waarin je veel impact kunt maken en waarmee je direct een maatschappelijke bijdrage kunt leveren om het digitale leven van haar klanten en bezoekers positief te beïnvloeden. En niet te vergeten, er is veel ruimte voor zelfontwikkeling door middel van uitgebreide opleiding- en ontwikkelmogelijkheden.
Je komt te werken in een veelzijdige omgeving, met een open en moderne cultuur, een goede werksfeer waar collega’s nauw samenwerken, elkaar prikkelen én ondersteunen. 

Naast het bovenstaande mag je rekenen op:

 • Een aanstelling voor 38 uur per week in een volwassen omgeving, waarbij thuis en flexibel werken de normaalste zaak van de wereld is;
 • Een bruto jaarsalaris van maximaal €140.000 (inclusief vakantiegeld en 13e maand);
 • 28 vakantiedagen op jaarbasis;
 • Een vergoeding van woon-werkverkeer;
 • Een uitstekende pensioenregeling met een lage eigen bijdrage;
 • Uiteraard krijg je de beschikking over een laptop en een mobiele telefoon;
 • Diverse faciliteiten en mogelijkheden, waaronder korting op CZ-producten.
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor een jaar. Bij goed functioneren volgt een vaste aanstelling.

PROCEDURE
De wervings- en selectieprocedure wordt uitgevoerd door InterExcellent. Op basis van de brief en cv-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent. De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij CZ die beslist met wie zij wenst kennis te maken. Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
SOLLICITEREN EN PLANNING
Ben jij de flexibele, creatieve en gemotiveerde kandidaat met wil en lef, die meehelpt de zorg beter te maken en die de bedrijfsvoering actief wil ondersteunen? En heb je de kennis, vaardigheden en het persoonlijk leiderschap om dit in de praktijk waar te maken en zo bij te dragen aan de gezamenlijke ambitie van CZ? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet.
Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk via www.interexcellent.nl.
 
CONTACT OVER DEZE VACATURE
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner bij InterExcellent, Baarn. Tel: 035 – 5280430.
 
We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Tilburg