Vacature

Teamleider Cluster Wonen SIG (32-36 uur/week)

Stichting SIG


In opdracht van onze opdrachtgever zijn wij voor het cluster Wonen op zoek naar een teamleider voor een locatie in het werkgebied van de SIG in de regio midden- en zuid Kennemerland, te weten Haarlem.

De SIG is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking in hun woon- en werksituatie. Het aanbod varieert van 24-uurs zorg tot enkele uren begeleiding in de eigen woonsituatie. De SIG ziet zich als een waarde gestuurde organisatie die de cliënt en de inhoud van zorg steeds als uitgangspunt neemt.
De nadruk ligt op de regie, autonomie en in stand houden van de individuele mogelijkheden van de cliënt, vanuit een vraag- en waarde gestuurde visie. De werkwijze is persoonlijk, praktisch, outreachend en oplossingsgericht. Warmte en woonplaats is een belangrijk credo voor de SIG.
In verband met het creëren van een optimale leefomgeving voor de cliënten, wordt samengewerkt met het persoonlijk sociaal netwerk, vrijwilligers, welzijnsorganisaties en andere partners in het sociaal domein, waaronder gemeenten en ketenpartners.

De betreffende locatie Woonproject Engelandlaan, is een nieuwbouwcomplex met 16 appartementen voor cliënten van de SIG en 12 particuliere koopappartementen (“de buren”). Dit concept van wat SIG 'omgekeerde (maatschappelijke) integratie' noemen, heeft zich elders in de regio al volop bewezen.
Er wordt gewerkt in een wisselend rooster. De teamleider heeft een verdeling in het werk waarvan 40% buiten kantoortijden zichtbaar op de locatie. Dat betekent niet meewerkend in het rooster. Vanuit de visie is het belangrijk dat de teamleider voor cliënten, medewerkers en verwanten een makkelijk te benaderen persoon is. 

Functieomschrijving:

Doel van de functie
De inhoudelijke begeleiding en directe aansturing van medewerkers van het team, alsmede een goede organisatie en verdeling van het werk. De teamleider zorgt voor een verantwoord zorg- en begeleidingsklimaat alsmede een prettig woonklimaat voor de cliënten en een veilige werksfeer voor de medewerkers.

Plaats in de organisatie
De teamleider legt verantwoording af aan de clustermanager. Tevens ontvangt de teamleider functionele aanwijzingen van de gedragskundige.

Verantwoordelijkheidsgebieden

 • De teamleider is verantwoordelijk voor het leidinggeven, coördineren, toezien op en ondersteunen bij de werkzaamheden in het team;
 • Geeft teamleden inzicht in het eigen handelen en het effect daarvan;
 • Stimuleert medewerkers het netwerk te betrekken en waar mogelijk daar goed samen te werken;
 • Draagt zorg voor de juiste uitvoering van het zorgbeleid en bewaakt het begeleidingsproces;
 • De teamleider vertaalt de visie van de organisatie naar het dagelijks handelen op de werkvloer;
 • De teamleider zorgt voor een goed beheer van de locatie waar hij/zij verantwoordelijk voor is, zowel financieel als materieel;
 • De teamleider organiseert, plant en voert gesprekken met cliënten met betrekking tot het zorg- en begeleidingsproces;
 • Draagt zorg voor rapportage, overdracht en overleg en verricht administratieve werkzaamheden.


DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL VAN DEZE VACATURE (IN PDF)>

Functie-eisen:

 • werk- en denkniveau, een afgeronde gerichte agogische beroepsopleiding.
 • Ruime ervaring in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking.
 • Ervaring in het leiding geven aan teams.
 • Is op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en wetgeving.
  

Competenties 

Analytisch vermogen/Probleemanalyse
Het vermogen om een probleem of situatie te signaleren en te begrijpen door deze systematische in (causaal) met elkaar verbonden onderdelen uiteen te rafelen en het grotere beeld of het onderliggende principe te herkennen. Onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica en gaat daarbij nauwkeurig te werk. Trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.

Besluitvaardigheid
Het vermogen om een standpunt in te nemen en een beslissing te nemen in een onduidelijke omgeving. Dit uit zich in onder andere het durven nemen van risico’s en in doortastend optreden terwijl de consequenties van de beslissing niet geheel te overzien zijn.
 
Mondelinge communicatie
Deze competentie meet de mate waarin iemand ideeën en meningen aan anderen duidelijk maakt, gebruikmakend van duidelijke taal, gebaren en non verbale communicatie. Taal en terminologie aanpassen aan anderen.
 
Leidinggeven
Richting en sturing geven aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling;
 • Taakgericht leidinggeven; Het vermogen om richting en sturing te geven aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling; in hoeverre kan iemand de stijl en methode van leidinggeven aanpassen aan betrokken medewerker, groep medewerkers en situatie.
 • Mensgericht leidinggeven; Het aanpassen van de stijl en methode van coachen aan medewerkers en situaties, zodat betrokken medewerker zich optimaal kan ontwikkelen.

Opbouwen en onderhouden van relaties
Het vermogen om functionele relaties op verschillende niveaus bewust op te bouwen en te onderhouden. Weet zich te profileren in relaties met anderen en gaat hierbij tactvol en diplomatiek te werk en stelt anderen op hun gemak waarbij het belang van de cliënt gediend wordt.

Klantgerichtheid
Deze competentie meet de behoefte om anderen te helpen en te voorzien in hun wensen en het vermogen om vraaggericht te handelen. Zich bewust zijn van de belangen van de klant en deze als uitgangspunt nemen.

Coördineren/Plannen en organiseren
Deze competentie meet het vermogen om op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de bepaalde doelen te kunnen bereiken.

Initiatief
Deze competentie meet het vermogen om uit zichzelf in beweging te komen en de behoefte om actie te ondernemen. Dit uit zich in het grijpen van kansen, actie boven beschouwing, het vóór zijn van problemen en invloed uitoefenen op gebeurtenissen.


Arbeidsvoorwaarden:

Wat hebben wij te bieden
Een prachtige werkomgeving met enthousiaste collega’s. Een organisatie die in alle hectiek van deze tijd haar eigen identiteit heeft weten te behouden. Met een duidelijke visie en een eigen wijze om doelen te behalen.
Ben jij toe aan een volgende stap in je loopbaan en beschik je over de potentie om deze functie goed te vervullen? We leren je graag kennen!

“Beste werkgever van het jaar 2019-2020”. De SIG heeft het Beste Werkgeverskeurmerk met drie sterren in de gehandicaptenzorg verkregen.

De functie is ingedeeld op FWG-schaal 55 FWG Gehandicaptenzorg.

Sollicitatieprocedure:
De begeleiding van de search en werving- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent Zorg, in de persoon van Pieter van Stijn. Hij zal de eerste gesprekken met de kandidaten voeren. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken bij de SIG.
 
Dienstverband is o.b.v. een jaarcontract met intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd.
Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Planning:

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief en CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 6 mei.
 • Op basis van een CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek middels Teams of bij InterExcellent in Baarn.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de opdrachtgever die beslist met wie zij wenst kennis te maken.


Contact over deze vacature:
Pieter van Stijn, partner InterExcellent Zorg, Baarn. Tel: 035- 5280430 of kijk op www.interexcellent.nl.
We zien met belangstelling uit naar uw reactie.

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Haarlem