Vacature

Chief Information Officer

TU Delft


Voor onze opdrachtgever TU Delft zijn we op zoek naar een stevige, ervaren, richtinggevende, faciliterende en coachende CIO (tevens Directeur ICT) die voorop loopt in IT ontwikkelingen en vorm geeft aan de IT strategie en de digitaliseringsagenda van TU Delft en die het leuk vindt om door te bouwen op hetgeen al is bereikt.
Enige tijd geleden is de afdeling Facilitair management (circa 150 fte) onder de CIO geplaatst. Vooralsnog blijft deze verantwoordelijkheid bij de CIO belegd maar op termijn zal FM weer zelfstandig worden aangestuurd. Dit profiel gaat primair over de rol van CIO. 

OVER TU DELFT

Geschiedenis
TU Delft bestaat al bijna 180 jaar en kwam in 1842 voort uit de 'Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs zoo voor 's lands als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel'. In 1986 werd de naam veranderd in Technische Universiteit Delft.

Visie
TU Delft - als vooraanstaande ingenieursuniversiteit in de wereld - ziet het als haar maatschappelijke opdracht om technologische oplossingen aan te dragen die significante impact hebben binnen een duurzame samenleving bij een bloeiende economie. TU Delft positioneert zich in de samenleving als open academische gemeenschap die via haar wetenschappelijke staf en alumni actief participeert in de mondiale academische gemeenschap, de maatschappij en economie.

Profiel & Ambitie
TU Delft heeft het breedste portfolio ingenieurswetenschappen in Nederland: het leidt ongeveer de helft van alle studenten bèta en techniek op. Vrijwel alle in Delft opgeleide ingenieurs vinden kort na afronding van hun studie een baan.

TU Delft heeft de volgende ambities:

 • Een hoogwaardig spectrum aan disciplines, onderzoek en opleidingen blijven bieden op het gebied van de ingenieurswetenschappen met instandhouding van haar unieke faciliteiten. Daarmee wil TU Delft een technische universiteit met een vooraanstaande wereldwijde reputatie blijven, die door haar peers als world class wordt ervaren.
 • Een broedplaats zijn en blijven voor grensverleggende technisch-wetenschappelijke antwoorden op de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.
 • Een universiteit zijn die door bedrijven gewaardeerd wordt vanwege uitstekende ingenieurs (MSc en PhD) én als innovatieve samenwerkingspartner op basis van hoogwaardige kennis die via relevante vragen is verkregen; een universiteit waaruit nieuwe bedrijvigheid opbloeit en waarvan het onderwijs en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan een competitieve economie.
 • Een universiteit zijn waar wetenschappers en studenten werken en denken vanuit inter- en multidisciplinariteit en waar de combinatie van science, design en engineering de dominante invalshoek is in onderwijs en onderzoek. TU Delft wil een inspirerend en genderbewust instituut blijven waar vanuit de hele wereld de beste wetenschappers en slimste studenten naar toe komen om hun talenten verder te ontplooien.

Begin 2018 heeft TU Delft haar actuele instellingsstrategie gepresenteerd: het Strategisch KaderDit Strategisch Kader dient als een kompas voor TU Delft en biedt richtlijnen voor de talloze grote en kleine beslissingen die op elk niveau en binnen elk onderdeel van de universiteit moeten worden genomen, zie: www.tudelft.nl/over-tu-delft/strategie/tu-delft-strategisch-kader-2018-2024.

Functieomschrijving:

Als CIO bent u verantwoordelijk voor het formuleren en implementeren van het universiteitsbrede IM- en ICT-strategie, IM- en ICT-beleid, het verbinden van vraag en aanbod, en geeft u leiding aan het realiseren van de doelstellingen van uw directie. Naast het zorgdragen voor de continuïteit en beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur zijn de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren het zorgdragen voor een innovatieve ICT-organisatie, aansluiten bij de ontwikkelingen in het onderzoek en onderwijs op het gebied van digitalisering en het verder ontwikkelen van Informatiemanagement. De Demand-Supply organisatie is enkele jaren geleden al neergezet en daarna is een beweging ingezet naar ‘klantgericht werken’ waarbij de directie ICT zich positioneert als betrouwbare partner waar de faculteiten en directies terecht kunnen voor advies en begeleiding. De CIO geeft straks vorm aan de digitaliseringsagenda van de gehele TU Delft en zorgt ervoor dat deze één geheel vormt met het strategisch plan van de Universiteit.

Als CIO geeft u leiding aan de afdelingsmanagers en bent u samen met hen verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van een innovatieve organisatie op het gebied van professionaliteit, expertise, klantgerichtheid, slagvaardigheid en innovatiekracht. Hiermee ontstaat een ‘great place to work’, waarin medewerkers zich voortdurend zullen blijven ontwikkelen. U vertaalt ontwikkelingen binnen de universiteit op een proactieve wijze naar ICT mogelijkheden en treedt frequent op als sparring partner van de faculteiten en diensten.

U heeft een coördinerende voortrekkersrol bij innovatie vraagstukken en bent verantwoordelijk voor de afwegingskader(s) van centrale middelen voor ICT-applicaties/ huidige concernapplicaties. U bent lid van én neemt deel aan verschillende overleg- en (kennis)netwerken binnen en buiten TU Delft. U bent een volwaardig gesprekspartner voor het College van Bestuur, decanen van faculteiten en directeuren. Daarnaast wordt u lid van het directieteam van de Universiteitsdienst. U rapporteert binnen het CvB aan de Vicepresident Operations, mevrouw Nicoly Vermeulen.

Belangrijke actuele onderwerpen en uitdagingen voor u worden:

 • Opstellen van een integrale visie en strategie op informatievoorziening voor de TU Delft als geheel en uw directie ICT in het bijzonder
 • De verbetering van de transparante bestuurbaarheid van informatievoorziening door de gehele keten van onderwijs en onderzoek tot en met ICT en externe partners
 • Verdere integratie, innovatie en flexibilisering van de digitale onderwijsomgeving en de realisatie van de TU Delft onderwijsvisie
 • Doorontwikkeling van projectportfolio-management en op basis daarvan de IM verbeteren
 • Het uitbouwen van de dienstverlening naar de diversiteit van faculteiten, opdat zij maximaal ondersteund worden in hun baanbrekende onderzoeken bijvoorbeeld op de terreinen van High Performance Computing (HPC) of Artificial Intelligence (AI)
 • ICT oplossingen voor data management, intern en in het kader van Open Science
 • Verder harmoniseren van de ICT organisatie en verhogen tevredenheid met interne processen en systemen
 • Het opstellen en doorvoeren van een moderne sourcing-visie; wat blijft de TU Delft zelf doen op het gebied van informatievoorziening en waar gaat zij mogelijk de markt nadrukkelijker gebruiken
 • Het versterken van een cultuur van vertrouwen in combinatie met ondernemerschap
 • Meer focus op teamprestaties: regie en sturing op adoptie van digitale team productiviteits-, communicatie- en samenwerkingsmiddelen
 • Digitale skills van alle medewerkers binnen de TU Delft versterken
 • Zeer alert blijven op de gebieden security en privacy en dit vertalen naar adequate preventieve en correctieve inrichtingen

Andere belangrijke taak- en aandachtsgebieden:
 • Procesverantwoordelijkheid voor de sturing op architectuur en de kwaliteit van de informatievoorziening, inclusief het beleid en de keten van informatiebeveiliging
 • Verbinder tussen de faculteiten & diensten en de ICT-organisatie, regelt de governance op de juiste manier
 • Regie en afstemming universiteitsbrede programma’s, -projecten en portfolio met een digitale component

Download hier het uitgebreide functieprofiel van deze vacature (in PDF)>

Functie-eisen:

Uw ervaring en kennis:
 • WO werk- en denkniveau, een afgeronde academische studie met een bij voorkeur bedrijfskundige en/of technische achtergrond. Minimaal 10 jaar bewezen leidinggevende ervaring in een complexe ICT omgeving
 • Actuele visie op de ontwikkeling van het ICT-domein, weet focus aan te brengen, u bent adviesvaardig en weet diverse stakeholders in een complex veld met elkaar te verbinden
 •  Kennis van en ervaring met nieuwe trends en ontwikkelingen in de veranderende digitale wereld
 • Ervaring met verandertrajecten in complexe organisaties en politiek gevoelige omgevingen
 • Ruime en aantoonbare ervaring met ICT security- en privacyvraagstukken

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties:
 • Een netwerker die gewend is om meerdere belangen te kunnen dienen en maakt daarbij gebruik van de nodige organisatiesensitiviteit, integriteit en inlevingsvermogen
 • Een servicegerichte en verbindende stijl van sturen en communiceren en ook onder druk in staat resultaat neer te zetten
 • Analytisch maar beschikt ook over probleemoplossende kwaliteiten.
 • Inspirerend leiderschap met meerdere jaren leidinggevende ervaring; richtinggevend, faciliterend en coachend
 • Gevoel voor humor 😊

Arbeidsvoorwaarden:

TU Delft biedt u een veelzijdige functie in een internationale omgeving met gevarieerde werkzaamheden in een plezierige en open werksfeer. Uw werkomgeving bevindt zich op een omvangrijke ruim opgezette internationale campus waar studenten, docenten, onderzoekers en andere bewoners werken, studeren, samenkomen en sporten. U werkt met de nieuwste technologie en wordt deel van een enthousiast team van collega’s met passie voor hun vakgebied.

TU Delft biedt een aanstelling voor 38 uur per week met een concurrerend bruto jaarsalaris van bijna € 117.000 euro (schaal 16 CAO Nederlandse Universiteiten, inclusief 8% vakantietoeslag en een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%) De aanstelling vindt plaats voor een periode van twee jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Daarnaast is er een uitstekende pensioenregeling via ABP en zijn er aanvullend flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden zoals korting op sportmogelijkheden, een fiscaal aantrekkelijke reiskostenvergoeding, een fietsplan en de mogelijkheid om verlof bij te kopen of te verkopen.
U hebt de vrijheid om het werk in te richten naar een goede balans werk-privé.


SOLLICITEREN EN PLANNING
TU Delft wenst haar nieuwe Chief Information Officer te benoemen in de maand oktober.
Daartoe wordt de volgende planning gevolgd:

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag het liefst zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op 21 september 2020) via www.interexcellent.nl
 • Op basis van de brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn vanaf week 38
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie van TU Delft die beslist met wie zij wenst kennis te maken
 • De 1e ronde van selectiegesprekken met de TU Delft vinden (online) plaats op 19 oktober tussen 9 en 13 uur
 • Eindkandidaten wordt gevraagd een casus te behandelen op 22 oktober tussen 12.30 en 14.30 uur op locatie van de TU Delft
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt z.s.m. daarna gepland.
 • Van de eindkandidaat kunnen referenties worden gevraagd. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure


CONTACT OVER DEZE VACATURE
Deze procedure wordt uitgevoerd door Geert-Jan Poorthuis en Bert Wolthuis, partners bij InterExcellent.
Tel:of www.interexcellent.nl of tudelft@interexcellent.nl.

We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Delft