RIM deelt zorgen over wetgeving inhuur tijdens overleg met minister Koolmees

Minister Wouter Koolmees en zijn ambtenaren gaven in overleg met stakeholders uitleg over de nieuwe regels voor het inhuren van zelfstandigen, waaronder interim-managers. Geert-Jan Poorthuis deelde namens de Raad voor Interim Management (RIM) zijn zorgen over deze nieuwe regels.

“Wij vinden belangrijk dat wat er komt, handhaafbaar is”, zei Geert-Jan Poorthuis maandag tijdens het overleg met minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Menno Snel (Financiën). Samen met betrokken ambtenaren nodigden zij maandag afgevaardigden uit ‘het werkveld’ uit op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor meer informatie over de uitwerking van het regeerakkoord.

Handhaafbaar

Binnenkort kunnen zelfstandig ondernemers, hun opdrachtgevers en hun intermediairs via internetconsultatie feedback geven op het minimuminhuurtarief en de zelfstandigenverklaring. Om te zorgen dat deze stakeholders echt begrijpen waar ze hun mening over geven, wilden de beleidsmakers hen persoonlijk informeren.

Poorthuis was namens de RIM aanwezig. In het gesprek met de minister en de ambtenaren benadrukte hij dat de maatregelen uitvoerbaar moeten zijn: “Bij de VAR en Wet DBA werd niet gehandhaafd. Met alle gevolgen van dien.”

Vrijwaring via de zelfstandigenverklaring

Voor leden van de RIM zijn vooral de webmodule en zelfstandigenverklaring belangrijk. Een zelfstandigenverklaring betekent vrijwaring van loonheffing, pensioenregelingen en cao’s. Iedereen kan zo’n zelfstandigenverklaring downloaden vanaf de website en toevoegen als bijlage aan de overeenkomst van opdracht. Je hebt daar geen ambtenaar of belastinginspecteur voor nodig, je spreekt deze zelfstandigenverklaring als opdrachtgever en opdrachtnemer onderling af.

De zelfstandigenverklaring wordt een vrijwaring die opdrachtgevers kunnen inzetten bij opdrachten korter dan 12 maanden en uurtarieven van 75 euro of meer. De verklaring moet zelfstandigen en hun opdrachtgevers extra zekerheid bieden.

Langdurige opdrachten bij de overheid

Dit alles geldt ook voor zelfstandigen die werken via tussenpartijen. Een zp-bemiddelaar kan dus maximaal een jaar vrijwaring krijgen voor een zelfstandige.

Het kabinet neemt aan dat bij opdrachten die korter duren dan één jaar, minder snel sprake is van werkgeverschap. Vandaar deze maximale duur van een zelfstandigenverklaring.

Poorthuis vraagt zich af hoe dat zit bij de overheid. “We hebben meegedaan aan de aanbesteding bij het Rijk voor interimmanagement”, vertelt het RIM-lid aan minister Koolmees. “Veel opdrachten bij de overheid duren langer dan een jaar. Hoe gaat u daarmee om?”

Geen verplichting

Koolmees benadrukt dat de zelfstandigenverklaring niet verplicht wordt. “Het is een optionele vrijwaring”, legt hij uit. “Het uitgangspunt is ‘als je ondernemer bent, ben je ondernemer’. We hebben instrumenten om je te helpen dat duidelijk te maken. Je kunt blijven werken met de modelovereenkomst. De webmodule en de zelfstandigenverklaring zijn extra mogelijkheden en antwoorden op onrust rondom de Wet DBA.”

Langer dan een jaar samenwerken blijft toegestaan, maar niet met een zelfstandigenverklaring. Je kunt wel vrijwaring krijgen via de webmodule voor opdrachten die langer duren dan een jaar. In plaats daarvan kun je ook een modelovereenkomst gebruiken of vooroverleg aanvragen met de Belastingdienst.

Is de opdracht ontegenzeggelijk een opdracht en geen dienstverband? Dan heb je niets te vrezen, zegt de minister.

ZiPconomy maakte een verslag van de bijeenkomst en een overzicht van de verhelderingen. Het volledige artikel leest u hier.