Stichting REIM

Het onafhankelijke Register voor hooggekwalificeerde interim-managers

Nyenrode Business Universiteit en InterExcellent bieden sinds 2009 het Nyenrode InterExcellent Certificate Program Executive Interim Management. Deze leergang is specifiek voor senior interim-managers. Jaarlijks kent de leergang zo’n 20 deelnemers. Na het voltooien van de leergang kunnen zij de officiële titel CEIM achter hun naam plaatsen: Certified Executive Interim Manager.

Op gezamenlijk initiatief van Nyenrode en InterExcellent is de leergang in een breder perspectief geplaatst. U kunt namelijk op basis van het door u behaalde CEIM-certificaat toetreden tot het beroepsregister van de Stichting REIM: Register Gecertificeerde Executive Interim Managers. Stichting REIM heeft een bestuur dat bestaat uit (oud) opdrachtgevers van interim-managers.

Het REIM sluit aan bij een academisch niveau van interim managers. Het aspect Permanente Educatie (PE) is daarbij van groot belang.

 

Toelating
U kunt zich alleen aanmelden als u via InterExcellent het NICP heeft gevolgd en het CEIM of het CITRM heeft behaald of als een ander gespecialiseerd interim-managementbureau u voordraagt. Het bestuur – bestaande uit de heren J. Boomgaardt (voorzitter) en drs. P. Waaijer (penningmeester) – beslist of u voldoet aan de toelatingscriteria.

Doel van het Register
De interim-manager onderscheidend in de markt positioneren. Dat is het doel van het register.

De bestuurlijke opzet (bestuur, raad van advies en raad van toezicht) garandeert de onafhankelijkheid van het register. Geen van de organen is afhankelijk van enig bedrijf of instelling. Daarmee onderstreept het register het open en maatschappelijk brede karakter. Door andere universiteiten die een opleiding voor interim managers verzorgen, te betrekken bij de verdere uitbouw van het register, wordt het register een algemeen register voor interim management. Uiteraard dienen de opleiding(en) en de ervaring van de deelnemers te voldoen aan de gestelde eisen.

Bewijs van kennis en ervaring
Het bewijs van kennis en ervaring op academisch werkniveau en het aantoonbaar maken van het bijhouden van kennis kan middels certificatie en registratie. De meeste professionele beroepsgroepen kennen een dergelijk register. Het REIM sluit aan bij een academisch niveau van interim managers.

REIM streeft ernaar een dusdanige reputatie op te bouwen dat opdrachtgevers om het REIM-lidmaatschap vragen. Door opdrachten op hoog niveau af te leveren, versterkt u de reputatie van het REIM en het REIM als instituut kan u weer helpen aan de juiste opdrachten. Universiteit Nyenrode vervult een rol door academische standaarden te hanteren. Deze rol kan gedeeld worden met andere universiteiten als deze leergangen voor interim-managers gaan verzorgen.

Contact
Als u meer wilt weten over de Stichting REIM of als u de registratie van een lid wilt opvragen kunt u de website van de Stichting REIM bezoeken of contact opnemen.

Nyenrode Business Universiteit
T.a.v. Linda van der Paauw
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

E-mail: RegisterInterimManagers@nyenrode.nl

Het REIM sluit aan bij een academisch niveau
van interim managers. Het aspect Permanente
Educatie (PE) is daarbij van groot belang.