Vacature

Manager Veiligheid & Milieu (36 uur/week)

Erasmus MC


“Ben jij de verbindende manager, die samen met de afdeling Veiligheid & Milieu invulling kan geven aan het integraal veiligheidsbeleid binnen het Erasmus MC?’’
 
Erasmus MC
Voor onze opdrachtgever Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) zijn we op zoek naar een verbindende Manager Veiligheid & Milieu
Een unieke functie binnen deze vooraanstaande organisatie welke de ambitie heeft het eerste Technische UMC in Nederland te worden.
 
Over het Erasmus MC
Het Erasmus MC is het grootste universitair medisch centrum van Nederland en staat midden in het dynamische Rotterdam. In mei 2018 is de nieuwbouw voltooid en is het nieuwe Erasmus MC van de 21e eeuw officieel geopend.
Het Erasmus MC heeft een omzet van circa 2 miljard en jaarlijks worden er ongeveer 175.000 unieke patiënten gezien. Als de grootste werkgever in de regio Rotterdam is het Erasmus MC uitgeroepen als “Top Employer cure & care Nederland”.
 
Technologie & Toewijding
Het Erasmus MC heeft de ambitie het eerste Technisch UMC van Nederland te worden. Technologie en toewijding zijn de sleutelwoorden. Er is sprake van een ambitieuze ontwikkelagenda (“Koers23”), zowel binnen als buiten het UMC waarbij de samenwerking met de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam verder geïntensiveerd wordt.
Toekomstige grote innovaties op het gebied van gezondheid en zorg liggen op de terreinen van geneeskunde, technologie, biomedische en natuurwetenschappen en big data. Dit heeft implicaties voor de manier waarop de patiëntenzorg, het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs ingericht gaat worden. Technologie wordt een steeds belangrijker en niet meer weg te denken onderdeel van alle kerntaken.
Voor meer info over de strategie, zie: Koers23 Magazine
 
Afdelingen in het Erasmus MC zijn gegroepeerd in negen thema’s: samenwerkingsverbanden van afdelingen die processen binnen de afdelingen en afdeling overstijgende processen ondersteunen.
In totaal telt het Erasmus MC 48 medische en wetenschappelijke afdelingen. De afdelingen binnen het primaire proces vormen samen het fundament van het Erasmus MC. Daar, aan de basis, ontstaan de initiatieven voor innovatie en onderzoek en wordt continu gewerkt aan (proces)verbeteringen om patiënten nog beter te kunnen behandelen.
Een veilige omgeving is cruciaal om de hoge ambities van het Erasmus MC op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en goed werkgeverschap te kunnen waarmaken.
De thema’s worden gefaciliteerd door het Servicebedrijf waar de staf- en ondersteunende diensten in zijn gepositioneerd. Eén van de vakgebieden daarin is Inkoop & Facilitair die als bedoeling heeft collega’s van de zorg, onderwijs en onderzoek te ontzorgen zodat zij optimaal het werk kunnen doen voor onze patiënten en innovatief onderzoek kunnen verrichten. Daarnaast wensen we onze patiënten en hun gasten een zo zorgeloos mogelijk verblijf.
 
De afdeling Veiligheid & Milieu, onderdeel van het vakgebied Inkoop & Facilitair, is leidend voor diverse veiligheidsonderwerpen. En heeft zich als doel gesteld, gebruik makend van nieuwe (technologische) ontwikkelingen en inzichten, een integraal veiligheidsbeleid in te richten en uit te voeren. De manager Veiligheid & Milieu is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Je sluit hierbij aan op de ambities en doelstellingen van Koers23. Je bent in staat om te komen tot realisatie van nieuw beleid, effectieve en efficiënte dienstverlening, technologische innovatie en verbetering van de beheersing van werkprocessen. Waarbij je accenten weet te leggen op de elementen: integraal veiligheidsbeleid, crisis- en continuïteitsmanagement en veiligheidscultuurbeïnvloeding. Met focus op technologie, continue verbeteren en aandacht voor en vakmanschap van medewerkers.
 
COVID-19
De zorg heeft de afgelopen periode centraal gestaan in de bestrijding van de COVID-19 crisis. Daarbij heeft iedereen zich een beeld kunnen vormen van het Erasmus MC. De Raad van Bestuur, medische specialisten en experts hebben een vooraanstaande rol gespeeld in de bestrijding van COVID-19. Zij hebben de daad bij het woord gevoegd en samen met de gehele organisatie (Zorg/Onderzoek/Onderwijs) een belangrijke rol gespeeld in de regie, aanpak, onderzoek, behandeling, afstemming en communicatie in deze bijzondere tijd.
Dit momentum biedt een unieke kans om als Manager Veiligheid & Milieu toe te treden tot deze bijzondere organisatie en een bijdrage te leveren aan de ambities van het Erasmus MC.

Functieomschrijving:

In deze functie geef je leiding aan de volgende onderdelen.

 • Crisismanagement
 • Beveiliging (inclusief receptie)
 • BHV
 • Toegangsbeheer & bereikbaarheid
 • Agressie & Geweld
 • Biologische veiligheid
 • Stralingsbeschermingseenheid
 • Gevaarlijke stoffen
 • Milieuveiligheid

Totaal bestaat de afdeling uit 85 FTE, +/- 100 medewerkers.
Exploitatiebudget: 8,7 mln.
Je ontvangt leiding van de directeur van Inkoop & Facilitair en maakt onderdeel uit van het managementteam van Inkoop & Facilitair. Je leidt je managementteam van je afdeling bestaande uit de manager Security en de coördinatoren BHV en Stralingsbescherming. Daarnaast stuur je de stafadviseurs rechtstreeks aan.
 
Wat houdt de functie in?
 
 • Je ontwikkelt de visie m.b.t. integrale verantwoordelijkheid en uitvoering van het veiligheidsbeleid.
 • Je draagt als MT-lid bij aan een optimale samenwerking met de andere afdelingen in het vakgebied I&F en de andere vakgebieden in het Servicebedrijf.
 • Je vertaalt de strategische en tactische doelen van het Erasmus MC, het Servicebedrijf en het vakgebied I&F naar beleid en bedrijfsvoering van Veiligheid & Milieu.
 • Je zorgt voor een veilige werkomgeving voor medewerkers van het Erasmus MC. Hieronder vallen curatieve en preventieve activiteiten, bijvoorbeeld ten aanzien van toegangsbeheer (incl. de operationele uitvoering hiervan) en onveilige situaties.
 • Je bent de ambassadeur van jouw afdeling naar de businesspartners binnen- en buiten het Erasmus MC.
 • Je organiseert en stimuleert het continue verbeteren van bedrijfsprocessen door middel van Lean en bent daar zelf een leidend voorbeeld in.
 • Je initieert en beheert externe samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld de veiligheidsregio, gemeente, veiligheidsdiensten en andere zorginstellingen ten behoeve van Veiligheid & Milieu en legt verantwoording af over de resultaten van de samenwerkingsverbanden.
 • Je ontwikkelt het crisis- en continuïteitsmanagement en het rampenopvangplan verder. Inclusief het vormgeven van het opdrachtgeverschap aan de crisiscoördinatoren .
 • Je bent resultaatverantwoordelijk voor de Security activiteiten van het Erasmus MC. Dit behelst onder andere het zorg dragen voor het leveren van goede beveiligings- en receptiediensten en de advisering rondom agressie en geweld.
 • Je zorgt voor aansturing van de bedrijfshulpverlening (zowel training, advies, als noodplannen, ontruimingen etc.).
 • Je zorgt voor een goede publieke bereikbaarheid en effectieve exploitatie van de in beheer zijnde parkeergarages.
 • Je zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige advisering rondom stralingsbescherming, biologische veiligheid, milieu en gevaarlijke stoffen. Hieronder vallen ook de vergunningen die noodzakelijk zijn voor het primair proces van het Erasmus MC.
 • Je maakt en bewaakt het investerings- en exploitatiebudget van Veiligheid & Milieu. Onderdeel uitmakend van het vakgebied I&F en het Servicebedrijf.
 • Je geeft leiding aan- en zorgt voor een optimale strategische personeelsplanning m.b.t. de afdeling Veiligheid & Milieu.

Werkomgeving
Je dag als manager Veiligheid & Milieu is nooit hetzelfde. Het pakket is breed en veelzijdig. Van beleid tot operatie. Van belangrijk tot urgent. Van sturen tot beïnvloeden. Van schakelen met praktisch geschoolde collega’s tot het komen tot strategisch onderscheidende samenwerkingen. Van gesprekken met je directe collega’s tot het meenemen van je stakeholders of netwerk in de zorg.
Als je stressbestendig en in staat bent zaken te structureren en effectief te delegeren, is deze rol prachtig. De bijdrage van jouw afdeling is van cruciaal belang om patiënten, gasten, studenten en medewerkers een veilige omgeving te bieden.

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL VAN DEZE VACATURE (IN PDF)>

Functie-eisen:

 • Heeft Academisch werk- en denkniveau (zoals bijvoorbeeld studierichtingen Technische wetenschappen, Facilitair management, Bedrijfskunde, aangevuld met opleiding zoals Hogere Veiligheidskunde , Integraal Veiligheid).
 • Heeft ervaring in het ontwikkelen en implementeren van integraal veiligheidsbeleid.
 • Bezit Minimaal 7 jaar ervaring in vergelijkbare functies.
 • Beschikt over een ruime ervaring als senior manager in een complexe organisatie.
 • Heeft aantoonbare ervaring in het werken met Lean.
 • Is in staat een volwassen dialoog te voeren met de interne- en externe businesspartners over vaktechnische ontwikkelingen, veiligheidsbeleid en hoogwaardige dienstverlening.
 • Inspireert, motiveert, is ondernemend, intercultureel vaardig, representatief, heeft durf en empathie.
 • Is zowel mondeling als schriftelijk sterk communicatief vaardig op alle niveaus.
 • In staat om t.b.v. Veiligheid & Milieu een netwerk te onderhouden in de organisatie en daarbuiten.

Je beschikt over de volgende competenties:
 • Visie: Je beschikt over een goed en actueel beeld hoe integraal veiligheidsbeleid verder vorm te geven en je bent in staat mensen te stimuleren de beweging in gang te zetten.
 • Organisatiesensitiviteit: Je bent je bewust van de complexiteit van de organisatie. Waarin diverse belangen een rol spelen om zaken voor elkaar te krijgen. Als ambassadeur van jouw afdeling ben je degene die dit proces goed weet vorm te geven.
 • Verantwoordelijkheid: Je bent in staat om samen met jouw afdeling een centrale rol te spelen in de dienstverlening. Hierbij ontzorg je de primaire processen in het Erasmus MC, waar excellente zorg, onderzoek en onderwijs geboden wordt.
 • Leidinggeven; Je bent in staat mensen mee te nemen in veranderingen. Dit doe je door naast, achter en soms ook voor hen te staan. Je weet te verbinden en te boeien.
 • Initiatief: Je bent je bewust van het belang van kwaliteit en neemt hierin acties, anticiperend op ontwikkelingen die komen gaan.
 • Besluitvaardigheid: Je bent stressbestendig en weet zaken snel en goed af te wegen en een beslissing te nemen.
 • Samenwerking: Je werkt vanuit het besef dat je resultaten niet alleen kunt halen. Je zorgt voor gezamenlijkheid en nodigt uit samen op te trekken.
 • Resultaatgerichtheid: Je weet samen met jouw afdeling doelen te stellen en deze met elkaar te bereiken. Hierbij hou je rekening met prioriteiten en ben je in staat complexe processen te structureren.

Arbeidsvoorwaarden:

Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

 • Je ontvangt een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 6.641,- (schaal 13) bij een volledige werkweek van 36 uur.
 • Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 8,3% die al in november uitgekeerd wordt en een persoonlijk reiskostenbudget.
 • Een pensioenverzekering bij het ABP. Wij nemen circa 2/3 van de maandelijkse bijdrage voor onze rekening.
 • Bijzondere voordelen, zoals een fysiotherapeut en een fietsenmaker van de zaak. En er is ook een sportclub waar je na werktijd aan je conditie kunt werken.
Een antecedentenonderzoek en referentiecheck maken onderdeel uit van deze procedure.
Bekijk hier onze voorwaarden voor indiensttreding.
Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.


Solliciteren & Planning
Ben jij de gemotiveerde manager die de afdeling Veiligheid & Milieu verder ontwikkelt en op de kaart zet binnen het Erasmus MC? En herken jij jezelf in het profiel? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet voor woensdag 28 juli.

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op woensdag 28 juli.
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij ons op kantoor in Baarn.
 • De meest passende kandidaten worden door ons voorgedragen aan de selectiecommissie bij Erasmus MC die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • Vervolgens vinden de gesprekken plaatst met de voorgedragen kandidaten in het Erasmus MC.
 • Een antecedentenonderzoek en referentiecheck maken onderdeel uit van deze procedure.


Contact over deze vacature
Deze procedure wordt uitgevoerd door Pieter van Stijn, partner InterExcellent Zorg, Baarn.
Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl.


Via onderstaande formulier ontvangen wij graag uw CV en motivatiebrief.
We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Rotterdam