Vacature

Directeur Bedrijfsvoering Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Universiteit Leiden


Voor onze opdrachtgever de Universiteit Leiden zijn we op zoek naar een kundige, ervaren, eigentijdse en innovatieve Directeur Bedrijfsvoering die vooroploopt in beleid-, processen-, instrumenten- en ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering en mede vorm geeft aan de executie van de strategie en maatschappelijke opgave van de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen binnen de Universiteit Leiden. 

Historie en profiel
De Universiteit Leiden is de oudste universiteit van Nederland. Willem van Oranje schonk de ‘Academia Lugduno Batava’ in 1575 aan Leiden vanwege -zo wordt aangenomen- het moedige verzet van de stad tijdens het beleg van Spanje. Het motto van de universiteit is ‘Praesidium Libertatis’; bolwerk van vrijheid. De universiteit staat van oudsher voor vrijheid van geest, van denken en spreken en voor een ongebonden ontwikkeling van onderzoek en onderwijs. De universiteit wil wetenschappers en studenten de omgeving en ruimte bieden om het beste uit zichzelf te halen. De universiteit heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en richt zich ook op toekomstige generaties. Dat betekent excellentie ten behoeve van een veiliger, gezonder, duurzamer, welvarender en rechtvaardiger wereld – lokaal, regionaal en wereldwijd. De Universiteit Leiden samengevat in een aantal kengetallen (2020):

 • 32.806 studenten
 • 7.100 medewerkers
 • Begroting € 698 miljoen
 • 123 nationaliteiten
 • 16 Nobelprijswinnaars
 • 47 bacheloropleidingen
 • 78 masteropleidingen
 • 447 promoties
 • 122.140 geregistreerde alumni
 • 6.325 wetenschappelijke publicaties 
 • 2 locaties: Leiden en Den Haag

College van Bestuur
Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en het beheer van de universiteit. Het CvB werkt collegiaal samen en bestaat uit drie leden die zijn benoemd door de Raad van Toezicht:

 • Voorzitter: prof.mr. Annetje Ottow
 • Rector Magnificus: prof.dr.ir.drs. Hester Bijl
 • Vicevoorzitter: drs. Martijn Ridderbos RC

Binnen het CvB zijn de aandachtgebieden verdeeld waarbij er in en met elkaars portefeuille wordt meegedacht.

Toekomstvisie en -strategie
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de strategie voor de komende jaren. Daarnaast wordt nog doorgewerkt aan de uitvoering van de huidige strategie, van 2015-2021, genaamd Excelleren in vrijheid. Dit thema verbindt de twee kernwaarden die de universiteit sinds haar oprichting in 1575 kenmerken.

De zeven ambities die nu de basis vormen voor het strategisch plan dat in ontwikkeling is, zijn:

 • Studenten ontwikkelen hun ‘future academic self’
 • Baanbrekende interdisciplinaire wetenschap
 • Meer waarde creëren via strategische samenwerking
 • Adaptieve en lenige organisatie
 • Betrokken en veilige gemeenschap
 • Ruim baan voor talent 
 • Connected campus

De Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen
De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen werd meer dan twee eeuwen geleden opgericht en er werken en studeren inmiddels meer dan 8.000 mensen bij de acht instituten. De faculteit bevindt zich op het Leiden Bio Science Park. De Science Campus bestaat uit het Gorlaeus Gebouw, het Gorlaeus Collegezalengebouw, het Gorlaeus Bestuursgebouw, het LMUY, het Huygens, het Oort en het Snellius. Eveneens op het Bio Science Park bevinden zich de gebouwen Sylvius en Van Steenis.

De nieuwbouw van het Gorlaeus Building is volop in ontwikkeling. Hier zullen in de toekomst alle afdelingen en instituten van de faculteit onder één dak worden gehuisvest. Het Gorlaeus Building biedt een high-tech omgeving met state-of-the-art onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten. De eerste fase van de nieuwbouw is voltooid en in 2016 in gebruik genomen. Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering van de tweede fase.

Feiten en cijfers
Eind 2020 telde de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 2384 medewerkers, bestaande uit wetenschappelijk en ondersteunend personeel. Onder hen 156 gewoon hoogleraren, 193 universitair (hoofd)docenten, 202 postdocs, 654 promovendi en 318 buitenpromovendi. Eind 2020 bedraagt het totaal aantal studenten 5.712, van wie 3.445 bachelor- en 2.267 master-studenten. Regelmatig ontvangen de wetenschappers en studenten beurzen, prijzen en onderscheidingen. 

Organisatie:

Instituten
Onderzoek en onderwijs binnen de faculteit is belegd bij 8 instituten. De instituten zijn: Mathematisch Instituut (MI), Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS), Sterrenwacht Leiden, Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION), Leiden Institute of Chemistry (LIC), Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Instituut Biologie Leiden (IBL) en het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML).

Faculteitsbestuur
Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de faculteit als geheel, op de terreinen onderwijs, onderzoek en beheer. Het bestuur wordt ondersteund door het Faculteitsbureau. De decaan is voorzitter van het Faculteitsbestuur en portefeuillehouder Onderzoek. Vanaf 1 januari 2022 wordt Prof. dr. J. (Jasper) Knoester decaan van de Faculteit. Portefeuillehouder Onderwijs en vice-decaan is prof. dr. Bart de Smit. Portefeuillehouder Bedrijfsvoering is nu vacant en wordt waargenomen door een interim-manager. De assessor (het studentlid) behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit. 

Samenwerking
De faculteit werkt nauw samen met partners zoals het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en partners uit de industrie, het bedrijfsleven en de overheid.

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen ambieert de komende decennia een leidende rol te blijven spelen in baanbrekend onderzoek en onderwijs. Om dat te realiseren wil de faculteit op basis van een recent adviesrapport een cultuurverandering in de bestuursstijl op gang brengen door in te zetten op meer gezamenlijkheid in besluitvorming, heldere afspraken én het versterken van de organisatiestructuur. De faculteit wil voor haar medewerkers een sociaal veilige, inclusieve plek zijn waar ambitie en talent volledig tot bloei komen. Een talentvolle en ervaren directeur bedrijfsvoering speelt binnen die cultuur een belangrijke rol. 

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL VAN DEZE VACATURE IN PDF >

Functieomschrijving:


Context van de functie
Als directeur bedrijfsvoering wordt u een rolmodel. U bent lid van het faculteitsbestuur en werkt intensief samen met de instituutsbesturen en facultaire diensten. Het faculteitsbestuur is een collegiaal bestuur. In de kern houdt u zich bezig met een van de grootste uitdagingen van de faculteit: ‘hoe blijven we onszelf als we onszelf tegelijkertijd willen verbeteren en vernieuwen?’

Bij dit vraagstuk komen diverse werkzaamheden kijken. Zo bent u het ene moment bezig met het verbinden van de diverse diensten (van IT tot en met Finance) en met het onderzoek en onderwijs van de acht wetenschappelijke instituten. Op het andere moment stuurt u op een inspirerende wijze de diensthoofden en het faculteitsbureau aan (het faculteitsbureau ondersteunt bij het onderwijs, onderzoek, beleid, financiën, personeelsaangelegenheden, voorlichting etc.). 

Naast het realiseren van diverse planningen, bewaakt u de compliance doelstellingen om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van een eigentijdse universitaire bedrijfsvoering. Naar verwachting wordt in 2023 en 2026 de laatste delen van de nieuwbouw van de Gorlaeus Campus opgeleverd. Als directeur bedrijfsvoering bent u eindverantwoordelijk voor het in goede banen leiden van dat proces. Tijdens deze werkzaamheden werkt u nauw samen binnen uw collegiaal bestuur, de instituutsbesturen en de diensten van de universiteit.

Uw profiel

 • Een spelverdeler en verbinder die collega's inspireert om samen concrete acties te ondernemen op het gebied van bedrijfsvoering.
 • Een ervaren bestuurder die het aandurft de koers van het schip te bepalen én de onderstroom van collega's bespreekbaar houdt. Collega's zien u als toegankelijk, positief, open en transparant.
 • Een teamplayer: goede samenwerking, zowel binnen als buiten de universiteit is voor u een voorwaarde voor een succesvolle toekomst van de faculteit.
 • Out-of-the-box mentaliteit: naast strategisch vermogen ook creatief vermogen om bedrijfsvoeringsprocessen te optimaliseren.
 • Organisatiesensitief: balans bewaken tussen de belangen van de faculteit én die van de universiteit als geheel.
 • Snel kunnen schakelen: met uw ervaring op het gebied van HRM, finance, arbo-veiligheid, huisvesting, ICT, communicatie & marketing én affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, schakelt u snel tussen de hoofdlijnen van beleid en de vertaling naar sturing en beheer.
 • Aantoonbare ervaring en affiniteit met organisatieontwikkeling.

Functie-eisen:

De kandidaat (m/v) die we zoeken:

 • heeft een afgeronde relevante academische opleiding;
 • heeft ervaring opgedaan binnen een professionele organisatie;
 • het vermogen een strategische visie te ontwikkelen en deze uit te dragen op facultair en universitair niveau;
 • een sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • ruime ervaring met bedrijfsvoering;
 • aantoonbare ervaring in het leidinggeven aan professionals, met een inspirerende, verbindende en ontwikkelingsgerichte stijl van leidinggeven;
 • goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift, in zowel het Nederlands als het Engels;
 • relevante competenties waaronder: bestuurlijke- en organisatorische sensitiviteit, strategisch- en analytisch denkvermogen, relativeringsvermogen en een goed gevoel voor humor 😉.

Arbeidsvoorwaarden:

De Universiteit Leiden biedt een uitdagende functie in een interessante en complexe organisatie. De Directeur Bedrijfsvoering wordt marktconform gewaardeerd en verdient op basis van fulltime (38 uur per week), afhankelijk van uw ervaring tot bijna € 120.000,- bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering volgens schaal 16 van de CAO Nederlandse Universiteiten).

De Universiteit Leiden kent een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 41 vakantiedagen op voltijdbasis, een ABP pensioen en een gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, sabbatical leave, opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal faciliteiten zoals sportaccommodaties en bibliotheek en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. 

Het dienstverband start met een periode van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Binnen de Universiteit Leiden wordt arbeidsmobiliteit gestimuleerd. Bij een vast dienstverband wordt u benoemd voor een periode van vier jaar. De Universiteit Leiden acht zich verantwoordelijk voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie binnen de universiteit of elders. 
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve gemeenschap te worden waarin alle studenten en medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en al hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. We verwelkomen diversiteit in ervaringen en perspectieven omdat zij onze universitaire gemeenschap verrijken en versterken.

Solliciteren en planning

• Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag het liefst zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op donderdag 16 december voor 10.00 uur) via www.interexcellent.nl.
• Op basis van de brief en CV-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek via Teams.
• De meest passende kandidaten worden uitgenodigd voor een live gesprek bij InterExcellent in Baarn, in een veilige setting conform voorschriften RIVM.
• De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij de Universiteit Leiden die daarna beslist met wie zij wenst kennis te maken.
• De gesprekken met de selectiecommissies van de Universiteit Leiden vinden plaats in de 2e helft van januari. De exacte data volgen zo spoedig mogelijk in dit profiel en op de website van InterExcellent.
• Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
• De Universiteit Leiden wenst haar nieuwe Directeur Bedrijfsvoering FWN te benoemen voor eind januari 2022.
.
Contact over deze vacature
 Deze procedure wordt geleid door Geert-Jan Poorthuis, partner binnen InterExcellent te Baarn, te bereiken via tel: 035- 5280430, universiteit-leiden@interexcellent.nl of www.interexcellent.nl. 

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Leiden