Vacature

Senior Manager Informatiemanagement Zorg

Universitair Medisch Centrum Groningen


Voor onze opdrachtgever Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn we op zoek naar een stevige en verbindende Senior Manager Informatiemanagement Zorg (afdeling van 100 FTE). Bij het UMCG verantwoordelijk zijn voor de afdeling IM Zorg betekent vooral samenwerkingen opzoeken en een verbindende, coördinerende rol oppakken in de organisatie, binnen de regio en landelijk. Wij zoeken een Senior Manager IM Zorg die klaar is voor deze mooie uitdaging!

OVER UMCG
Al ruim 200 jaar staat het Universitair Medisch Centrum Groningen midden in de samenleving. Een organisatie waarin medewerkers verantwoordelijkheid voelen, krijgen en nemen. Ze dragen zorg voor mensen, zijn nieuwsgierig en onderzoekend van aard. Altijd bezig om grenzen te verleggen. En ze brengen elke dag hun kennis, kunde en vaardigheden over. 

UMCG is een academisch ziekenhuis waar per jaar ruim 28.000 opnames plaatsvinden, ruim 263.000 verpleegdagen zijn, bijna 200 promoties afgerond worden en ongeveer 400 artsen opgeleid worden. UMCG werkt met ruim 13.000 collega’s aan veelal hoogcomplexe zorg, aan onderzoek, opleiding en onderwijs met één gemeenschappelijk doel: “Samen bouwen aan de toekomst van gezondheid”.

Lees meer over de missie en visie van UMCG en de ‘Koers25’ voor de komende jaren:
Missie en Visie

STRATEGISCHE AMBITIES
UMCG kent een scherpe ambitie. Dat hoort bij de U in de naam: hoogcomplexe zorg, baanbrekend onderzoek, excellente onderwijs- en opleidingsprogramma’s en innovatiemotor in de regio.
Als Senior Manager IM Zorg vervul je een sleutelpositie in het waarmaken van onze ambities voor de komende jaren.

Passend bij de ambities van het UMCG heeft IM Zorg speerpunten in de strategie voor de komende jaren in beeld gebracht. Onder de noemer ‘Enabling digital health’ ligt de focus op het toewerken naar één integraal ketendossier, continuïteit van dienstverlening, patiëntparticipatie en zorg op afstand, netwerkzorg, en natuurlijk participatie in regionale en landelijke netwerken.

De Senior Manager IM Zorg levert een actieve bijdrage in de wijze waarop de toenemende digitalisering, netwerkzorg, continuïteit van dienstverlening, het lerend zorgsysteem, en de adoptie wordt vormgegeven.

IM-MIT ORGANISATIE
De Informatiemanagement-Medische Informatie Technologie organisatie (IM-MIT) bestaat uit ongeveer 420 FTE en 6 afdelingen.

AFDELING IM ZORG
De afdeling IM Zorg is onderdeel van IM-MIT en bestaat in de huidige vorm sinds medio 2020. Voor deze periode is het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van Epic geïmplementeerd en werd er met name projectmatig gewerkt. Na afronding van het Epic programma is een nieuwe IM Zorg afdeling ontstaan die nu bestaat uit zo’n 100 jonge, slimme hoogopgeleide professionals, die zowel op communicatief- als technologisch vlak sterk zijn. Deze IM-professionals werken nauw samen met zorgprofessionals in 14 multidisciplinaire teams om het Epic low code platform continu goed te laten aansluiten op de primaire processen van het UMCG. Via de door de zorg geprioriteerde backlog wordt met veel enthousiasme gewerkt aan innovaties en grotere projecten om de gezondheidszorg elke dag een stuk beter en leuker te maken.

Er zijn vier teams, elk met een omvang van ongeveer 20 functioneel applicatiespecialisten per team. Ieder team staat onder leiding van een teammanager. Daarnaast is er een vijfde team met specialisten voor releasemanagement, testmanagement en business analyse. In de transitie naar meer agile werken zal de rol van deze teammanagers in de toekomst meer gericht zijn op team- en competentieontwikkeling. De dagdagelijkse aansturing van het werk vindt plaats langs de as van zorgprocessen en bijbehorende backlogprioriteiten.

Als Senior Manager IM Zorg rapporteer je aan de Chief Information Officer (CIO) en werk je nauw, en op gelijkwaardige basis, samen met de Chief Medical Information Officer (CMIO) en Chief Nursing Information officer (CNIO).

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL VAN DEZE VACATURE IN PDF>

Functieomschrijving:

UMCG is als coördinator en kartrekker betrokken in diverse samenwerkingsverbanden. Jij denkt vanuit jouw visie mee met de organisatie over welke kant op te gaan. Als Senior Manager IM Zorg weet je je ondersteund door de grote groep gespecialiseerde collega’s van het team IM Zorg. 
Als verbinder bouw en onderhoud je diverse netwerken om zorg en organisatie te verbinden met informatietechnologie. Denk hierbij aan de Raad van Bestuur, Directeur Patiëntenzorg, CMIO, CNIO, CSIO, de managementorganisatie en zorgafdelingen. Idealiter ben je bekend met zorgprocessen of kun jij je deze snel eigen maken, zodat je mee kunt voelen met de collega’s die dagelijks met het patiëntendossier te maken hebben; artsen, verpleegkundigen, zorgadministratie en onderzoekers van het UMCG.

Als manager geef je op een daadkrachtige en transparante wijze leiding en ben je in staat prioriteiten te stellen en besluiten te nemen. Je bent pragmatisch en resultaatgericht. Belangrijk is dat je de juiste balans vindt tussen het direct oplossen van problemen en het leveren van bijdragen aan het realiseren van de vastgestelde strategie (Koers25). Als teamspeler is jouw aanpak gericht op samenwerking en samenhang, waarbij klantgerichtheid en het leveren en borgen van kwaliteit prioriteit hebben. Medewerkers van jouw afdeling ervaren ruimte om zich verder te ontwikkelen en voelen zich door jou gesteund.

Je hebt vier belangrijke ontwikkelopgaven:

 1. Afgeleid van Koers25 voor UMCG samen met je collega’s verder vormgeven aan de digitaliseringsagenda voor de komende 3 jaar.
 2. Doorontwikkeling van de afdeling op het vlak van dienstverleningsprocessen (informatiemanagement & functioneel beheer), "way of working" en bijbehorende competenties. 
 3. Klantgerichte focus verder versterken richting de zorg en de samenwerking in multidisciplinaire teams versterken (‘agile werken’).
 4. Externe focus versterken richting andere UMC’s, regionale samenwerking en richting de patiënt als (digitale) klant. 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
 • Als Senior Manager IM Zorg ben je o.a. verantwoordelijk voor:
 • Bijdragen aan het realiseren van Koers25 door visieontwikkeling en het maken van strategische keuzes voor UMCG met betrekking tot IM Zorg. 
 • Het opstellen van beleid, het meerjarenplan en -begroting voor de afdeling en de implementatie van beleid.
 • Het aangaan en beheren van samenwerkingsverbanden ten behoeve van IM Zorg met collega UMC’s, regio en industrie.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan senior management en RvB over ontwikkelingen, kansen en risico’s en de toepassing van digitalisering binnen de zorg. 
 • Het vertalen van de business doelstellingen naar concrete projecten en het bepalen van de prioriteiten van projecten samen met het primair proces via o.a. IV-board. 
 • Het klantgericht onderhouden en door ontwikkelen van een intensieve samenwerking met zorgmanagement en -professionals.
 • Het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten op het gebied van informatiemanagement/functioneel beheer en het (verder) professionaliseren en flexibiliseren daarvan. 
 • Bijdragen aan de betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid, beveiliging en integriteit van de informatiesystemen. 
 • Optimalisatie van zowel klant- als medewerkerstevredenheid.
 • Bedrijfsvoering van de afdeling.
 • Hiërarchisch leidinggeven aan de medewerkers van IM Zorg. 
 • Onderdeel uitmaken van het Management Team. Je rapporteert aan de CIO.

Functie-eisen:

UMCG zoekt een vakkundige Senior Manager IM Zorg met een evenwichtige, zelfbewuste en open persoonlijkheid, die zichtbaar is en gezag uitstraalt. Je bent verbindend, gericht op samenwerking én resultaat. Daarnaast beschik je over:
WO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een academische opleiding op het gebied van informatiekunde, bedrijfskunde of vergelijkbaar.
Aantoonbare, succesvolle senior managementervaring in een vergelijkbare functie, opgedaan in grote, complexe organisaties. Affiniteit met de zorg is een pré.
Ruime ervaring met het vertalen van innovatiewensen naar informatievoorziening en technologische oplossingen.
Kennis van financiële processen en de begrotingscyclus.
Kennis van en ervaring met actuele ontwikkelingen en nieuwe trends in de veranderende digitale wereld en IT-dienstverlening.
Ervaring met verandertrajecten in complexe organisaties en politiek gevoelige omgevingen. Je hebt bewezen hierin concrete resultaten te kunnen boeken. Ervaring met Agile werken.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:
 • Sterk analytisch en conceptueel denkvermogen.
 • Goed ontwikkeld gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen. Je weet focus aan te brengen, creëert draagvlak voor voorstellen, bent adviesvaardig en weet diverse stakeholders in een complex veld met elkaar te verbinden. Gesprekspartner op directieniveau en voor de RvB.
 • Inspirerend leiderschap en coachende vaardigheden. Je bent energiek en weet mensen te enthousiasmeren en beschikt over ervaring in het (inhoudelijk) coachen van professionals;
 • Situationeel leiderschap. Je hebt een goed inlevingsvermogen en kunt goed luisteren, maar waar nodig ben je duidelijk over kaders en verwachtingen;
 • Creatief, innovatief, ondernemend en je denkt in pragmatische oplossingen;
 • Open en verbindende stijl van sturen en communiceren: faciliterend, klant- en servicegericht. Maar ook duidelijk, feitelijk en kernachtig, zowel mondeling als schriftelijk in de Nederlandse en Engelse taal.
 • Je kunt relativeren en hebt gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden:

Ben jij de gemotiveerde manager die de afdeling IM Zorg verder ontwikkelt en UMCG ondersteunt bij de realisatie van haar ambities? En herken jij jezelf in het profiel? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet.

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk via www.interexcellent.nl.
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent. 
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij UMCG die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner InterExcellent IT Regie Management, en Riëtte Coolen, Research Consultant, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl.

UMCG biedt jou een uitdagende baan in een veelzijdige academische omgeving van zorg, onderzoek & onderwijs en bedrijfsvoering waar digitalisering een cruciale rol speelt en je direct een maatschappelijke bijdrage kunt leveren. Er bestaat een plezierige werksfeer onder collega’s met hart voor de zorg en passie voor hun vakgebied. De cultuur is gericht op ‘samen grenzen verleggen voor een duurzame toekomst van gezondheid’. Op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

UMCG biedt een vaste aanstelling voor 36 uur met een passend salarisaanbod afhankelijk van opleiding en relevante ervaring. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Verder biedt het UMCG een aantrekkelijke CAO á la carte. Via het fietsenplan kun je een fiets of een e-bike fiscaal voordelig aanschaffen. Het UMCG biedt keuze uit 2 collectieve zorgverzekeringen. We is er een uitstekende pensioenregeling en kun je gebruik maken van de fiscale regeling woon-werkverkeer.

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Groningen