Interim & Search voor zorgorganisaties

Een nieuwe rol: Regisseur van (regionale) samenwerking in de zorg

Regionale samenwerking in de zorg is een belangrijke marktontwikkeling. We zien al diverse initiatieven ontstaan waarbij verschillende partijen, ketenpartners in de zorg gaan samenwerken, zoals RIGG in Groningen (inkooporganisatie jeugdhulp Groninger gemeenten) en KOOS in Utrecht (jeugdzorg, initiatief gemeente). Om dit proces vanaf de start in goede banen te leiden zien we een nieuwe rol ontstaan: Regisseur van (Regionale) Samenwerking in de Zorg. Dit kan iemand zijn die vanuit een van de deelnemende organisaties die rol op zich neemt of een externe interim-manager.

Om deze nieuwe rol te faciliteren hebben wij de Nyenrode-leergang Regionale Samenwerking in de Zorg gestart. Daarnaast willen we als trusted advisor op dit gebied nieuwe initiatieven verder ondersteunen. Dat kan in een verkennend 1-op-1 gesprek zijn, maar ook een aanvraag voor een kandidaat die de kwaliteiten heeft om de regisseursrol te vervullen. Geert-Jan Poorthuis van InterExcellent Zorg is hiervoor uw aanspreekpunt.

Opdrachtgevers in de zorgketen en interim-managers die in interesse hebben in de regisseursrol voor samenwerking in de zorg kunnen contact opnemen met Geert-Jan Poorthuis. Stuur een e-mail of bel met ons kantoor: +31 (0) 35 5280430.

In 2020 is InterExcellent Zorg in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit gestart met de leergang Regisseren (regionale) samenwerking in de zorg. Neem contact op met Geert-Jan Poorthuis voor informatie.

Wij vinden de juiste vaste en interim-managers voor u

Werving en selectie begint voor ons bij het weten en begrijpen van wat er in en rond uw organisatie speelt. Uitdagingen, cultuur, mensen. Onze ‘intake’ is grondig, wij willen het totaalbeeld kunnen doorgronden.

Wij zijn daarom niet alleen het managementbureau dat de match voor uw vaste of interim-manager verzorgt. Wij zijn ook uw gesprekspartner om gezamenlijk naar de beste oplossing te zoeken. Wij willen echt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw organisatie en de zorg in het algemeen, op korte en op lange termijn.

Regisseren samenwerking zorg

Een belangrijke factor hierin is regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg. Onze kennis en inzichten op dit terrein helpen ons bij het matchingsproces:

  1. In onze searchprocedures (vast) nemen we deze inzichten mee in de selectie van kandidaten.
  2. Ons netwerk van interim-managers hebben we ingericht rondom dit thema.

Al onze (interim-)managers en kandidaten beschikken over het vermogen een bijdrage te leveren aan de (regionale) samenwerking in de zorg. Ook als u bijvoorbeeld een (interim-)manager HR, Zorg, Bedrijfsvoering, IT, Finance of Inkoop zoekt. We vertellen er u graag meer over tijdens een vrijblijvende afspraak.

Wij zijn actief in functies op hoog niveau, die het primaire proces en de ondersteunende taken in uw organisatie versterken en verbinden:

  1. Raad van Bestuur en directie
  2. Directeuren primaire proces en ondersteunende diensten*
  3. Teammanagers en afdelingsmanagers*

* O.a. HR, IT, Zorg, Bedrijfsvoering, Inkoop, Facilitair, Kwaliteit, Finance, Marketing & Communicatie

Referenties vaste en interim functies in de zorg

In de afgelopen decennia hebben wij een grote verscheidenheid aan opdrachten uitgevoerd. U ziet dat terug in onze vele referenties. Wij zijn daarbij de verbindende partij tussen u als opdrachtgever en onze kandidaten. Ons motto ‘De kunst van het verbinden’ staat voor kandidaten die snel kunnen verbinden met de organisatie, de mensen en de functie.

Download hier onze brochure over Search en Interim in de Zorg

Download de Interexcellent Zorg Brochure

Regisseren van samenwerking in de zorg

Er is in de zorg, zeker onder invloed van de coronacrisis, een enorme transitie gaande. Dat zien wij onder andere bij onze klankbordsessies met zorgorganisaties. Het gaat steeds meer om de omgeving, de context en het vermogen om samen te werken.

Het regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg is essentieel als het gaat om inrichten van een toekomstbestendige zorg. De toenemende zorgvraag legt grote druk op beschikbare capaciteit en beperkte budgetten dwingen tot anders kijken naar het zorgaanbod. Deze uitdaging staat in het VWS-rapport ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek – wie durft’ kernachtig samengevat. In de verschillende evaluaties van de COVID-19 crisis is naar voren gekomen dat regie in veel gevallen een kritische succesfactor bleek te zijn.

Vergaande samenwerking in de regio wordt daarbij gezien als de sleutel om resultaat te bereiken. Als u meer wilt weten over deze ontwikkeling, bent u bij ons aan het juiste adres. Onze ervaring en uitgebreide netwerk helpen u aan verdiepende inzichten en specifieke kennis en kunde.

Nyenrode leergang
In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit starten we in oktober 2020 een leergang over dit onderwerp. De leergang is voor zorgbestuurders en zorgregisseurs die samenwerkingsverbanden willen vernieuwen, verbeteren en versnellen. 

Een interim manager in maximaal 7 dagen

Ons kandidatennetwerk hebben wij in de afgelopen 20 jaar zorgvuldig opgebouwd en onderhouden. Voor interim opdrachten/posities zorgen wij ervoor dat u binnen vijf werkdagen onze kandidaten spreekt. Op basis daarvan kunt u een goede keuze maken welke interimmanager u vraagt om de opdracht uit te voeren. Op basis van uw behoefte versnellen we ons proces.

Interexcellent Zorg Interim Proces

Na de start van de interim-management opdracht (interim management) blijven wij onze kandidaten actief ondersteunen.

Een vaste manager binnen 6 weken
Bij Search hanteren wij een vergelijkbaar snel en grondig proces. In de praktijk betekent dit dat binnen gemiddeld zes weken de aanstelling van een geschikte kandidaat kan zijn afgerond. Tevens evalueren wij met u het proces voordat de kandidaat wordt aangesteld.

Interexcellent Zorg Search Proces

Voor meer informatie over Search en Interim Management voor de Zorg kunt u contact opnemen met Geert-Jan Poorthuis.

Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430

Vaste en interim managers voor zorgorganisaties

 

Primaire proces

 

Stafafdelingen

 

Voor functies op zowel executive niveau als lijnmanager, in het primaire proces of vanuit het servicebedrijf/stafafdelingen. Voor het leiden van organisatieonderdelen of het leiden van projecten en programma’s.

Registreren als kandidaat - open sollicitatie

Ziet u nu geen geschikte vacature, maar wilt u wel door ons bemiddeld worden? Registreer uzelf dan als kandidaat en stuur ons uw curriculum vitae en een goede motivatiebrief waarin u helder uiteen zet wat uw toegevoegde waarde voor InterExcellent kan zijn.